ARTIKEL ISLAMI

Kebahagiaan Bagi Orang Yang Bertakwa

Bukankah Allah s.w.t. telah sering menjelaskan kepada kita melalui Kitab SuciNya AI-Quran AI-Karim, bahwa di dalam sifat taqwa itu terdapat kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah: Penyertaa
Baca selengkapnya
INFAQ

Perihal Taqwa

Allah berfirman: ومن أصدق من الله حديث.   النساء:87 "Adakah  yang lebih benar perkataannya dari Allah?" (An-Nisa': 87) FirmanNya lagi: ومن أصدق من الله قيلا.    النساء:122 "Adakah  yang lebih dipercayai perkataannya
Baca selengkapnya