ARTIKEL ISLAMI

Kebahagiaan Bagi Orang Yang Bertakwa

Bukankah Allah s.w.t. telah sering menjelaskan kepada kita melalui Kitab SuciNya AI-Quran AI-Karim, bahwa di dalam sifat taqwa itu terdapat kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya.

Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah: Penyertaan Tuhan dalam pemeliharaan diri kita.

Firman Allah Ta'ala:

  (194 : واتقوالله واعلموا أن الله مع المتقين. (البقرة

"Bertaqwalah (patuhlah) kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri dari kejahatan."  (AI-Baqarah: 194)                                                                  

Di antaranya lagi ialah: IImu Ladunni.

Firman Allah Ta'ala:

    (282 : واتقوالله ويعلمكم الله. (البقرة 

"Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan Dia akan mengajar kamu."  (AI-Baqarah: 282)

 

Di antaranya lagi: Mampu menolak ketika timbul kekeliruan atau berbuat sesuatu keganjalan. Juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa.

Allah berfirman:

يآيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقنا ويكفر عنكم سيئآتكم ويغفر لكم, والله ذو الفضل العظيم.

"Hai orang-orang yang beriman! Kiranya kamu takut kepada Allah, niscaya Dia (Allah) akan mengaruniakan kamu pengenalan untuk membedakan (an tara yang benar dengan yang salah) dan dihapus-kanNyalah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. " (An-Anfal: 29)

Di antara kebaikan-kebaikan yang lain lagi ialah: Keselamatan dari api neraka.

Allah berfirman:

(71-72 : وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا.   (مريم

"Dan tiada seorang pun di antara kamu, melainkan melaluinya (api neraka), itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu Kami selamatkan pula golongan mereka yang bertaqwa."  (Maryam: 71-72)

                                                                                       

FirmanNya lagi:

(61 : وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون.  (الزمر

"Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan (orang-orang yang bertaqwa) ke tempat keberuntungan,mereka tiada disinggung oleh keburukan dan mereka tiada berdukacita." (Az-Zumar: 61)                                                          

Di antaranya lagi ialah: Terpelihara dari tekanan hidup, rezeki senantiasa datang berlimpah-ruah tanpa diduga, senantiasa hidup berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar pula.

Firman Allah Ta'ala:

(2-3 : ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لايحتسب.  (الطلاق

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mematuhi segala perintahNya dan menjauhi laranganNya) niscaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar (dari kesulitan), dan Dia (Allah) akan memberikan rezeki kepadanya dari (sumber) yang tiada diduga."  (Ath-Thalaq: 2-3)

                                                                              

FirmanNya lagi:

(4 : ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.   (الطلاق

"Dan siapa yang bertaqwa (takut) kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan segala urusannya." (Ath-Thalaq: 4)

 

FirmanNya lagi:

(5 : ومن يتق الله يكفر عنه سيئآته ويعظم له أجرا. (الطلاق

"Dan siapa yang bertaqwa (takut) kepada Allah, niscaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan diberinya ganjaran yang besar."  (Ath-Thalaq: 5)

 

*Sumber kitab annashoihud dinniyah